Raising Tents Arne Rygg next

© Arne Rygg

---

An investigation into the possibilities and the limits of interpretation. A project with
- twelve green tents raised along an approximately one kilometer stretch on the Airport Road, the southern highway into Bergen
- the below text
- a web diary

(October 2000) (Curated by Rhizome. Part of Rhizome, Bergart and Kulturby Bergen 2000)

---

text (published in the catalogue)
aktuelt, ambivalent, bergart, bergen, beskytt!, bort!, brodd, dekonstruere, det andre, deterritorialisering, dialog, disharmoni, dynamisk, død, døgnflueaktig, eksistere, elise, energi, engasjere, enkelt, estetisk, etterrasjonalisering, farge, fart, fedreland, felt, flukt, fly, flyktig, flyktning, folkevandring, forbigående, forbifarende, foreløpig, forfølge, form, formalt, fortolker, fra, fravær, fremmed, frykt, følsomt, gjennomfart, gjennomgang, gjestfrihet, globalisering, grenseoverskridende, hav, hinne, hjelp!, hjemløs, humoristisk, hus, hybrid, hærverk, idèbasert, identitet, ikke dra, imperfekt, ingunn, innvadere, innvandrer, innfartsåre, insideout, installere, interaktiv, interesse, intern, intimt, ironisk, kartografi, kjærlighet, klaustrofobisk, kollisjon, kom!, kommenterende, kommunisere, konsekvens, konsept, konstruksjon, kontakt, kontekstuell, kontrast, kroppslig, kunstakademiet, lebensraum, lekende, ly, malerisk, "marginalt", mellom, metonymisk, midlertidig, minimalistisk, moral, my text is my tent, møte, målløs, nasjonal, nerve, nomade, “nomade”, nyskapende, nytteløst, obs!, ord, organisk, parasittisk, periferi, performance, platåer, politikk, potensialitet, prosessuelt, provisorisk, readymade, reflektere, reisebehov, relaterende, resirkulere, rhizome, romlig, rytme, samtidighetsretorikk, sci.art, sentrum, site specific, skjul, skjørt, skrekk, skulpturelt, som ingenting, sosiale faktorer, spenning, struktur, sublimerende, surface, tak over hodet, tempo, teori, territorium, tilfeldig, tilfluktssted, tilstedeværelse, time based, trafikkere, transformere, transitt, trans-metaforisk, tunneltelt, turisme, tusen biler i timen, tyveri, uetablert, uforstående, ukjent, ulike perspektiv, ulykke, underveis, uorganisk, urent, utfartsåre, utfordring, utsmykking, utvandring, utvidende, uutsigelig, vakkert, veg, vegkant, vind, vær, www.nothing.no, økonomi

---

media
Bergens Tidende, “Bittesmå sårbare kunsthus”, October, 2000
Bergensavisen,”Publikum stjeler teltkunst”, the 30th of October”, 2000
Fanaposten, “Trafikkfarlige telt”, October, 2000
Morgenbladet, “Kunstnett, nettkunst, nettverk, kunstverk”, the 27th of October, 2000
Bergensavisen, “Det mystiske nettet”, the 21st of October, 2000
Bergensavisen, “Kunst på telttur”, the 18th of October, 2000
Bergens Tidende, "Artige saker i landskap", June 9th, 2006

---

Featured on nothing.no

---

hosted by bek - updated June 07